Prelungire perioadă de evaluare

Având în vedere Metodologia de organizare a competiției în cadrul proiectului „Competitivitate și inovare în afaceri”-  POCU/829/6/13/142046, precum și volumul mare de aplicații depuse, cu scopul de a asigura transparența și oportunitățile egale tuturor participanților, perioada de evaluare se prelungește.

 

Detalii  AICI 

Competiție planuri de afaceri „Competitivitate și inovare în afaceri”

„Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL Bucureşti și Asociația Casa Rica din Sibiu, lansează, în data de 10 mai 2022, competiția planurilor de afaceri în cadrul proiectul „Competitivitate și inovare în afaceri” (POCU/829/6/13/142046) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.

Perioada de depunere: 10 mai 2022 – 24 mai 2022.

Documentele necesare participării la competiție, condițiile și criteriile de eligibilitate sunt prezentate în metodologia postată pe site-ul membrilor parteneriatului.

Metodologia integral in format .pdf – AICI
Anexele ce vor fi completate de aplicanti editabile – AICI
Calendarul competitiei in format .pdf – AICI

Cursuri de formare „expert accesare fonduri structurale și de coeziune”

Începând cu 9 mai 2022, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, demarează programul de formare în domeniul accesării de fonduri pentru dezvoltarea de programe / proiecte ce vor sprijini dezvoltarea socială a comunității marginalizate a Municipiului Turda.

Programul se adresează persoanelor aparținând grupului țintă al proiectului, respectiv persoanele ce și-au exprimat intenția de a deveni voluntari în cadrul din comunității marginalizate Turda delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073.

Mai multe detalii găsiți aici.

START-UP diaspora – cod MySMIS 107751 – la final

Proiectul s-a derulat în perioada 11 septembrie 2017 – 10 aprilie 2021 cu un buget de 10.662.767,17 lei, fiind implementat de Universitatea George Bacovia din Bacău,  în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București, ARJE Formacion, Spania. Mai multe detalii privind rezultatele proiectului aici

Eveniment online „Antreprenoriat – Soluția pentru Dezvoltarea României”

Universitatea „George Bacovia”, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, Centrul pentru Inovare Tehnologică – CIT IRECSON și ARJE FORMACION S.L. organizează în data de 8 aprilie 2021 reuniunea de diseminare „ANTREPRENORIAT – SOLUȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI”. Evenimentul se va desfășura online pe platforma ZOOM. Link-ul pentru logare este următorul https://us02web.zoom.us/j/81996577614?pwd=N3RqYkU1TzBsRmZxaFo4QmZJT1g2Zz09 .

Mai multe detalii in Comunicat presa eveniment (1)

A fost lansata competitia pentru planuri de afaceri!

A fost lansata competitia planurilor de afaceri pentru sustinerea financiara a intreprinderilor sociale in cadrul proiectului 127307

Gasiti mi jos metodologia si toate anexele necesare inscrierii in proiect.

Termen limita: 30 septembrie 2020.

Metodologie-de-organizare-a-competitiei-planurilor-de-afaceri-127307

Anexa-3-Contract-de-subventie_4.16_22.08.2018-juridic

Anexa-4-Declaraţie-pe-propria-răspundere-privind-conflictul-de-interese

Anexa-5-Ordin-si-schema-de-minimis

Anexa-2-–-Planul-de-afaceri-al-întreprinderii-de-economie-sociala

Anexa-3-Declaraţie-pe-proprie-răspundere-privind-evitarea-dublei-finanţari

Anexa-5-Declaraţie-de-consimțământ-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Anexa-6-Declarație-de-eligibilitate-pentru-participarea-la-Concursul-de-planuri-de-afaceri

Anexa-7-Grila-I-–-Evaluarea-administrativă-și-a-eligibilității

Anexa-8-Grila-II-Evaluarea-tehnico-financiară

Anexa-9-–-Grila-evaluare-interviu

Solidari într-o nouă economie socială, justă și performantă

Alexandrion Education Center – parte a Alexandrion Group, derulează proiectul Solidari într-o nouă economie socială, justă și performantă!
Proiectul contribuie la dezvoltarea în România a 30 de entități de economie socială, dintre care 5 în mediul rural. Acesta se desfășoară în perioada octombrie 2019 – septembrie 2022, prin oferirea de finanțare, cuprinsă între 45.000 € și 100.000 €, și este implementat de către Alexandrion Education Center SRL în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, Fundația Alexandrion și Camera de Comerț și Industrie a României.
Scopul proiectului este ca prin educație formală și non-formală antreprenorială, dobândită la cursurile gratuite de antreprenoriat, cu accent pe latura socială, să crească abilitatea persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative.
Pentru aflarea criteriilor de eligibilitate și înscrierea la webinarul de prezentare al proiectului, accesați linkul de mai jos:
 
 
__________________________________
 
Alexandrion Education Center – part of Alexandrion Group – runs the project Solidarity in a new social economy, fair and efficient!
The project contributes to the development of 30 social economy entities in Romania, of which 5 will be in rural areas. It runs between October 2019 and September 2022, by providing funding for the new born entities, the amount of the grants is between € 45,000 and € 100,000, and is implemented by Alexandrion Education Center SRL in partnership with the Center for Solidarity Business SRL, Alexandrion Foundation and the Chamber of Commerce and Industry of Romania.
The aim of the project is to increase the ability of people to materialize innovative business ideas through formal and non-formal entrepreneurial education, acquired in free social entrepreneurship courses, emphasizing the social economy.
 
In order to find out more about the eligibility criteria for the participants and to register for the project presentation webinar, please access the link below:

comunicat

Începând cu luna februarie 2020, în cadrul proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, au fost desemnate câștigătoare un număr de 19 planuri de afaceri pentru înființarea de afaceri în cadrul comunității marginalizate din Municipiul Turda. Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanțat pcu o subvenție în cuantum de maxim 113.620 lei.

 

Mai multe detalii in comunicat .