Comunicat de presa proiect „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României”

Începând cu 11 septembrie 2017, Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” (POCU/89/3/7/107751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative prin acordarea a 34.000 euro pentru înființarea unei afaceri de către persoane cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în ultimele 12 luni în Spania și Italia, precum și alte state europene.

Condiții necesare pentru necesare înscrierea în program.

Comunicatul de presa integral.

Prezentarea activităților proiectului  – AICI.

Comunicat de presa proiect „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor”

Începând cu 11 septembrie 2017, SC PAIDEA SRL implementează proiectul „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor” (POCU/89/3/7/107724) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Mai multe detalii AICI.

 stire 1

 

Programe de finantare dedicate romanilor care traiesc in strainatate

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni, a lansat programe de finantare dedicate romanilor care traiesc in strainatate. Solicitantii eligibili sunt asociatiile, fundatiile, organizatiile, institutiile, persoanele fizice sau juridice din strainatate si din Romania, legal constituite, in conditiile in care dezvolta programe si/sau proiecte in sprijinul romanilor de pretutindeni. Documentele pot fi accesate pe site-ul institutiei in sectiunea Finantare.
Sesiunea de proiecte se va desfasura in perioada 1-29 februarie 2016.

Finantari pentru firmele IT pana la sfarsitul lunii februarie

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale a anuntat prelungirea perioadei de inregistrare a  propunerilor de proiecte pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” pana la data de 29 februarie 2016, ora 16:30.

Linia de finantare nerambursabila acorda sprijin nerambursabil intreprinderilor IT pentru materializarea ideilor inovative sub forma de produse software. Sunt eligibile microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii care au cel putin un cod CAEN autorizat legat de domeniul IT &C. Proiectul trebuie sa aiba ca  scop dezvoltarea unui software inovativ, care va fi proprietatea intelectuala a beneficiarului, cu aplicabilitate in economia Romaniei sau la nivel international.

Suma maxima care poate fi solicitata este de 3,24 milioane de lei.

Program de finantare nerambursabila pentru mici ateliere si fabrici

Agentia pentru implementarea proiectelor si programelor pentru IMM-uri a publicat procedura de implementare a programului de micro-industrializare.
Programul este programat pentru lansare in acest an, dupa ce a fost inclus in cadrul Bugetului general pentru 2016. Societatile selectate pentru finantare vor primi un ajutor financiar nerambursabil  in valoare de 90% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/ beneficiar, aproximativ 55.000 euro.

Ce achizitii sunt eligibile:
•    Echipamente IT;
•    Achizitionarea de spatii de lucru si de productie;
•    Aparate si instalatii de masura, control, reglare;
•    Autoutilitare pentru transportul produselor proprii;
•    Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului;
•    Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale.

Pentru consultanta, va rugam sa contactati echipa noastra.

Bani de la stat pentru firmele mici si mijlocii

Firmele mici si mijlocii aflate la inceput de drum vor putea lua de la Guvern, prin noul Program START 2016, un ajutor nerambursabil de pana la 120.000 de lei. Un IMM poate accesa maximum 120.000 de lei, reprezentind cel mult 90% din investitia totala. Sistemul functioneaza pe principiul investitirii banilor proprii IMM-ului si decontarea ulterioara din partea statului. Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se vor face on-line pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale.

Programul este inca in stare de proiect. Pentru detalii, va rugam sa contactati consultantii nostri.

Finantari europene TI&C – deadline 1 februarie 2016

Oamenii de afaceri din Romania pot solicita, pana in data de 1 februarie 2016, finantari europene de pana la 3,24 milioane de lei pentru proiecte din sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), in cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020. Fondurile sunt alocate prin Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, iar proiectele pot fi incarcate, exclusiv online, pana in data de 1 februarie 2016, ora 16:30.

Cine poate solicita finantare:
– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.
– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
– Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Ce proiecte pot fi sprijinite:
– Proiectele care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC.
– Proiecte care pot fi strategice, inovative, cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
– Proiectele trebuie sa abordeze fie investitiile in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului/ serviciului/ aplicatiei TIC, fie cercetarea industriala sau dezvoltare experimentala, fie inovarea destinata IMM-urilor, inovare de proces si organizationala.

 

Pentru mai multe detalii, apelati la consultantii nostri.

Noi formulare necesare impozitarii persoanelor fizice care realizeaza venituri impozabile

Autoritatile fiscale au actualizat, prin intermediul OpANAF nr. 3605/2015, noi formulare necesare impozitarii persoanelor fizice ce realizeaza venituri impozabile.

Formularele modificate sunt:

  • formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, impreuna cu anexa la declaratie – cod 14.13.01.13, ;
  • formularul 201 „Declaratie privind veniturile realizate din strainatate” – cod 14.13.01.13/7;
  • formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” – cod 14.13.01.13/I;
  • formularul 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice” – cod 14.13.02.13/a;
  • formularul 251 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice” – cod 14.13.02.13/5a.

Pentru detalii suplimentare, contactati specialistii Romulus Business Center.

Fonduri europene pentru afaceri in mediul rural

Doar pana pe 18 decembrie 2015, ora 16.00, fermierii si antreprenorii mai pot solicita fonduri europene.
Linii de finantare disponibile:

1. Submasura 4.2 PNDR

SM 4.2 Sector creare unitati de procesare
SM 4.2 Sector creare unitati de procesare zona montana
SM 4.2 Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare
SM 4.2 Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare zona montana

Beneficiari eligibili:
Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Sprijinul nerambursabil va fi de:
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative
40% pentru alte intreprinderi

2. Submasura 4.2a PNDR

SM 4.2a Sector creare unitati de procesare
SM 4.2a Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare

Beneficiari eligibili:
Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti.

Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

3. Submasura 6.3 PNDR

SM 6.3 Dezvoltare ferme mici
SM 6.3 Dezvoltare ferme mici – zona montana

Beneficiari eligibili:
Fermierii, care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica pentru o perioada de minimum 10 ani.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatatie agricola.

Situatia completa a liniilor de finantare PNDR in care se mai pot cere bani europeni in anul 2015 poate fi accesata AICI.

Pentru mai multe detalii, contactati consultantii nostri.

25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri

Romanii din grupurile defavorizate de populatie, in special persoane de etnie roma sau cu dizabilitati, vor putea primi finantari de pana la 25.000 de euro pentru initierea unor afaceri, in cadrul unor proiecte europene.
Aceste proiecte pot fi derulate de organizatii non-guvernamentale si institutii publice, care vor depune propuneri de proiecte si cereri de finantare prin sistemul electronic MySMIS, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN DATA DE 25.11.2015 ORA 10.00 SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 25.01.2016, ORA 16.00.
Beneficiarii finali sunt:

1. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinind minoritatii rome.
2. Personalul din cadrul serviciilor (sociale, medicale, socio-medicale) de la nivelul comunitatii.

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv.

Descarca ghidul aici – ghidul solcitantului POCU