green-start-button

Un pas spre viitor prin acțiune și inovare

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL și CIT – IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL anunță demararea proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” cod SMIS 2014+:142182.

Rezultatele proiectului sunt:

– pentru 350 de studenți din grupul țintă se vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, pe baza cunoștințelor dobândite.

– 72 noi locuri de muncă create în mediul privat, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților, dar și comunităților din care aceștia provin.

– 18 firme vor fi create și finanțate (cu sume cuprinse între 40000 Euro și 100000 Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create).

– Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului care vor sprijini sustenabilitatea acestora și vor influența pozitiv mediul de afaceri.

Mai multe detalii in Comunicat de presa lansare.