Articole

Un pas spre viitor prin acțiune și inovare

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL și CIT – IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL anunță demararea proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” cod SMIS 2014+:142182.

Rezultatele proiectului sunt:

– pentru 350 de studenți din grupul țintă se vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, pe baza cunoștințelor dobândite.

– 72 noi locuri de muncă create în mediul privat, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților, dar și comunităților din care aceștia provin.

– 18 firme vor fi create și finanțate (cu sume cuprinse între 40000 Euro și 100000 Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create).

– Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului care vor sprijini sustenabilitatea acestora și vor influența pozitiv mediul de afaceri.

Mai multe detalii in Comunicat de presa lansare.

Competitia planurilor de afaceri a fost lansata!

In data de 6 august 2018 a fost lansată COMPETIȚIA PLANURILOR DE AFACERI în cadrul  proiectului „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” , (POCU/89/3/7/107751), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Prin această competiție ideile dumneavoastră de afaceri pot deveni realitate; prin urmare, vă așteptăm să depuneți planurile de afaceri în număr cât mai mare.

Metodologia de participare la competiție este publicată la adresa http://diaspora.ugb.ro/home/selectie-planuri-de-afaceri

Comunicat de presa proiect „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor”

Începând cu 11 septembrie 2017, SC PAIDEA SRL implementează proiectul „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor” (POCU/89/3/7/107724) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Mai multe detalii AICI.

 stire 1