START-UP diaspora – cod MySMIS 107751 – la final

Proiectul s-a derulat în perioada 11 septembrie 2017 – 10 aprilie 2021 cu un buget de 10.662.767,17 lei, fiind implementat de Universitatea George Bacovia din Bacău,  în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București, ARJE Formacion, Spania. Mai multe detalii privind rezultatele proiectului aici

Competitie planuri de afaceri SES

A fost lansata Comptetitia Planurilor de Afaceri in cadrul proiectului Solidaritate si responsabilitate sociala- POCU/449/4/16/127525.
Prin aceasta competitie, ideile voastre de intreprinderi sociale pot obtine finantare si pot deveni realitate.
Astfel, pana la data de 2 septembrie 2020 puteti sa depuneti propunerile voastre.
Graficul derularii competitiei, metodologia si  declaratiile necesare le puteti consulta aici.

grafic

metodologie competitie

lege economie sociala

norme lege

ghidul solicitantului

intrebari frecvente

ordinul 320

ordinul 772

Anexa_nr._1_Cerere_de_inscriere_la_compe

Anexa_nr._2_Declaratie_de_eligibilitate_

Anexa_nr._3_Declaratie_pe_proprie_raspun

Anexa_nr._4_Declaratie_pe_propria_raspun

Anexa_nr._5_Declaratie_de_consimtamant_p

Anexa_nr._6_Planul_de_afaceri_al_intrepr

Anexa_nr._10_Model_contestatie_rezultate

Anexa_nr._11_Model_coperta_Dosar_Plan_de

Anexa_nr._12_LISTA_DOCUMENTELOR_ce_trebu

 

 

Anunt decalare activitati proiect Solidaritate și responsabilitate socială

În atenția persoanelor înscrise în cadrul proiectului :

Având în vedere instrucțiunea nr 4/12.03.2020 a Ministerului Fondurilor Europene,

dar și

Instituirea stării de urgență la nivel național,

Pentru a reduce riscul de răspândire a infecției cu COVID-19,

 

Vă informăm că toate activitățile proiectului Solidaritate și responsabilitate socială (ID 127525), inclusiv derularea cursurilor Antreprenor în economie socială, respectiv Manager de inovare/ Expert accesare fonduri structurale și  de  coeziune  europene vor fi decalate.

Suspendarea tuturor întâlnirilor directe cu beneficiarii sau potențialii beneficiari ai proiectului va avea loc până în momentul ridicării stării de urgență și derulării acestora în condiții de siguranță.

Rămânem în continuare în contact prin toate mijloacele de comunicare: e-mail, site, social media și telefon.

Echipa proiectului Solidaritate și responsabilitate socială

Cursuri de formare „competențe antreprenoriale” pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda

Începând cu luna februarie 2019, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, se demarează un amplu program de formare în domeniul dezvoltării „competențelor antreprenoriale”. Acesta se adresează unui număr de 150 persoane aparținând grupului țintă al proiectului, respectiv persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda, delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073.

Cursul, cu o durată de 40 ore,  va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București iar prima serie de formare se va desfășura în perioada 22 februarie – 3 martie 2019.

Pentru informații suplimentare – persoană de contact doamna Daniela CONSTANTINESCU – manager proiect, e-mail: sfdaniel_turda@yahoo.com.

Participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în proiect. Mai multe detalii AICI .

 

Fonduri europene pentru afaceri in mediul rural

Doar pana pe 18 decembrie 2015, ora 16.00, fermierii si antreprenorii mai pot solicita fonduri europene.
Linii de finantare disponibile:

1. Submasura 4.2 PNDR

SM 4.2 Sector creare unitati de procesare
SM 4.2 Sector creare unitati de procesare zona montana
SM 4.2 Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare
SM 4.2 Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare zona montana

Beneficiari eligibili:
Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Sprijinul nerambursabil va fi de:
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative
40% pentru alte intreprinderi

2. Submasura 4.2a PNDR

SM 4.2a Sector creare unitati de procesare
SM 4.2a Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare

Beneficiari eligibili:
Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti.

Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

3. Submasura 6.3 PNDR

SM 6.3 Dezvoltare ferme mici
SM 6.3 Dezvoltare ferme mici – zona montana

Beneficiari eligibili:
Fermierii, care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica pentru o perioada de minimum 10 ani.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatatie agricola.

Situatia completa a liniilor de finantare PNDR in care se mai pot cere bani europeni in anul 2015 poate fi accesata AICI.

Pentru mai multe detalii, contactati consultantii nostri.