sigla fara text bicolor

Cursuri de formare „competențe antreprenoriale” pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda

Începând cu luna februarie 2019, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, se demarează un amplu program de formare în domeniul dezvoltării „competențelor antreprenoriale”. Acesta se adresează unui număr de 150 persoane aparținând grupului țintă al proiectului, respectiv persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda, delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073.

Cursul, cu o durată de 40 ore,  va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București iar prima serie de formare se va desfășura în perioada 22 februarie – 3 martie 2019.

Pentru informații suplimentare – persoană de contact doamna Daniela CONSTANTINESCU – manager proiect, e-mail: sfdaniel_turda@yahoo.com.

Participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în proiect. Mai multe detalii AICI .