Articole

Cursuri de formare „competențe antreprenoriale” pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda

Începând cu luna februarie 2019, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, se demarează un amplu program de formare în domeniul dezvoltării „competențelor antreprenoriale”. Acesta se adresează unui număr de 150 persoane aparținând grupului țintă al proiectului, respectiv persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda, delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073.

Cursul, cu o durată de 40 ore,  va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București iar prima serie de formare se va desfășura în perioada 22 februarie – 3 martie 2019.

Pentru informații suplimentare – persoană de contact doamna Daniela CONSTANTINESCU – manager proiect, e-mail: sfdaniel_turda@yahoo.com.

Participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în proiect. Mai multe detalii AICI .

 

Comunicat lansare

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL în calitate de BENEFICIAR și partenerii săi – Comuna Căpușu Mare, Școala Gimnazială Căpușu Mare, Centrul pentru Afaceri Solidare și SOCIAL COM SRL anunță demararea proiectului „Căpușu Mare – un teritoriu tolerant și responsabil social”.  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea comunitară și creșterea calității vieții Comunei Căpușu Mare prin asigurarea unei intervenții sociale integrale în domenii sociale relevate, respectiv educație, ocupare, servicii sociale și socio-medicale, locuire și  favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale și cetățenești a membrilor comunității marginalizate identificate. Mai multe detalii AICI – Comunicat lansare

Comunicat de presa proiect „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor”

Începând cu 11 septembrie 2017, SC PAIDEA SRL implementează proiectul „Antreprenoriat prin inovare pentru viitor” (POCU/89/3/7/107724) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Mai multe detalii AICI.

 stire 1

 

Finantari europene TI&C – deadline 1 februarie 2016

Oamenii de afaceri din Romania pot solicita, pana in data de 1 februarie 2016, finantari europene de pana la 3,24 milioane de lei pentru proiecte din sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), in cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020. Fondurile sunt alocate prin Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, iar proiectele pot fi incarcate, exclusiv online, pana in data de 1 februarie 2016, ora 16:30.

Cine poate solicita finantare:
– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.
– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
– Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Ce proiecte pot fi sprijinite:
– Proiectele care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC.
– Proiecte care pot fi strategice, inovative, cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
– Proiectele trebuie sa abordeze fie investitiile in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului/ serviciului/ aplicatiei TIC, fie cercetarea industriala sau dezvoltare experimentala, fie inovarea destinata IMM-urilor, inovare de proces si organizationala.

 

Pentru mai multe detalii, apelati la consultantii nostri.

25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri

Romanii din grupurile defavorizate de populatie, in special persoane de etnie roma sau cu dizabilitati, vor putea primi finantari de pana la 25.000 de euro pentru initierea unor afaceri, in cadrul unor proiecte europene.
Aceste proiecte pot fi derulate de organizatii non-guvernamentale si institutii publice, care vor depune propuneri de proiecte si cereri de finantare prin sistemul electronic MySMIS, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN DATA DE 25.11.2015 ORA 10.00 SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 25.01.2016, ORA 16.00.
Beneficiarii finali sunt:

1. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinind minoritatii rome.
2. Personalul din cadrul serviciilor (sociale, medicale, socio-medicale) de la nivelul comunitatii.

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv.

Descarca ghidul aici – ghidul solcitantului POCU

 

Cerere de propuneri de proiecte POCU 4.9

Ministerul Fondurilor Europene, lanseaza cererea de propuneri de proiecte Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate rome, finantat din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investitii 9.ii.
Procedura utilizata este cea competitiva. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice va intra în vigoare de la momentul publicarii in Monitorul Oficial, Partea I.

Daca doriti ajuto in identificarea partenerilor sau scrierea proiectelor, specialistii nostri va stau la dispozitie.

Mai multe detalii despre cererea de propuneri aici