Articole

Solidari într-o nouă economie socială, justă și performantă

Alexandrion Education Center – parte a Alexandrion Group, derulează proiectul Solidari într-o nouă economie socială, justă și performantă!
Proiectul contribuie la dezvoltarea în România a 30 de entități de economie socială, dintre care 5 în mediul rural. Acesta se desfășoară în perioada octombrie 2019 – septembrie 2022, prin oferirea de finanțare, cuprinsă între 45.000 € și 100.000 €, și este implementat de către Alexandrion Education Center SRL în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, Fundația Alexandrion și Camera de Comerț și Industrie a României.
Scopul proiectului este ca prin educație formală și non-formală antreprenorială, dobândită la cursurile gratuite de antreprenoriat, cu accent pe latura socială, să crească abilitatea persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative.
Pentru aflarea criteriilor de eligibilitate și înscrierea la webinarul de prezentare al proiectului, accesați linkul de mai jos:
 
 
__________________________________
 
Alexandrion Education Center – part of Alexandrion Group – runs the project Solidarity in a new social economy, fair and efficient!
The project contributes to the development of 30 social economy entities in Romania, of which 5 will be in rural areas. It runs between October 2019 and September 2022, by providing funding for the new born entities, the amount of the grants is between € 45,000 and € 100,000, and is implemented by Alexandrion Education Center SRL in partnership with the Center for Solidarity Business SRL, Alexandrion Foundation and the Chamber of Commerce and Industry of Romania.
The aim of the project is to increase the ability of people to materialize innovative business ideas through formal and non-formal entrepreneurial education, acquired in free social entrepreneurship courses, emphasizing the social economy.
 
In order to find out more about the eligibility criteria for the participants and to register for the project presentation webinar, please access the link below:

Anunt decalare activitati proiect Solidaritate și responsabilitate socială

În atenția persoanelor înscrise în cadrul proiectului :

Având în vedere instrucțiunea nr 4/12.03.2020 a Ministerului Fondurilor Europene,

dar și

Instituirea stării de urgență la nivel național,

Pentru a reduce riscul de răspândire a infecției cu COVID-19,

 

Vă informăm că toate activitățile proiectului Solidaritate și responsabilitate socială (ID 127525), inclusiv derularea cursurilor Antreprenor în economie socială, respectiv Manager de inovare/ Expert accesare fonduri structurale și  de  coeziune  europene vor fi decalate.

Suspendarea tuturor întâlnirilor directe cu beneficiarii sau potențialii beneficiari ai proiectului va avea loc până în momentul ridicării stării de urgență și derulării acestora în condiții de siguranță.

Rămânem în continuare în contact prin toate mijloacele de comunicare: e-mail, site, social media și telefon.

Echipa proiectului Solidaritate și responsabilitate socială