Servicii de orientare in cariera:

  • consiliere vocationala si orientare profesionala
  • activitati de lucru in echipa si dezvoltare personala
  • intocmirea CV-ului si a scrisorii de intentie
  • identificarea oportunitatilor de angajare si acces pe piata muncii

Servicii sociale furnizate:

  • Servicii sociale acordate in sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte
  • Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.